Esken med det rare iBilder fra Kiellandtreff

Vellykket Kiellandtreff

text_format
Rundt hundre personer var samlet på Sola Strand Hotel da ordfører Tom Henning Slethei åpnet Kiellandtreffet.
Skrevet av Norsk Oljemuseum
- Gruppebilde av de overlevende og pårørende foran Brutt Lenke monumentet.

Treffet ble arrangert for etterlatte, overlevende og familiene til de som ble rammet av Alexander L. Kielland-ulykken. Treffet foregikk fra 31. august til 2. september. Det ble arrangert av Norsk Oljemuseum som en del av det pågående dokumentasjonsprosjektet om ulykken, i samarbeid med Kielland-nettverket.

Under åpningen understreket ordfører Slethei viktigheten av arrangementet for både deltakernes egen del og oss andre. Det handler om å dele erfaringer, opprettholde fokus på HMS, hindre fremtidige katastrofer, og lære hvordan man best kan støtte pårørende og overlevende i tilfelle en lignende hendelse skulle skje igjen.

Ordfører Slethei nevnte at da Sola kommune ble spurt om økonomisk støtte til treffet, var alle enige i at dette var viktig. Etter en enstemmig beslutning ble den foreslåtte summen doblet, noe ordføreren bemerket sjelden skjer. Dette viser at Kielland-ulykken fortsatt er i folks minner, med en dyp medfølelse for de berørte. (Foto: Shadé B. Martins/Norsk Oljemuseum)

Lignende samlinger har funnet sted tidligere, men dette var første gang overlevende og pårørende fra andre nasjoner ble inviterte. Det var blant annet mange britiske statsborgere på Kielland, og 20 briter omkom da riggen kantret.

Bengt Berheim (t.h.) fikk endelig takket sin redningsmann Roger Marcussen, som var kranfører på Edda og reddet han opp fra sjøen i en kurv som blei heist ned i sjøen. (Foto: Else M. Tungland/Norsk Oljemuseum)

Seremoni
Den 1. september besøkte deltakerne Norsk Oljemuseum før de ble kjørt med busser til Smiodden hvor det var en seremoni ved monumentet «Brutt lenke» på Smiodden i Kvernevik. Under seremonien talte blant annet Stavangers ordfører Kari Nessa Nordtun og John Fox som er nestkommanderende ved den britiske ambassaden i Oslo.

Ordfører Nordtun sa blant annet at vi ikke kan ignorere det faktum at de pårørende og overlevende etter ulykken ikke mottok den oppfølgingen og støtten de fortjente. Smerten og traumene de bar på, ble ikke tilstrekkelig adressert.

Stavangers ordfører Kari Nessa Nordtun, Stavanger, holdt tale under seremonien. (Foto: Rune Egenes/Norsk Oljemuseum)

Hun rettet også en varm hilsen til de utenlandske pårørende og overlevende som deltok og sa at deres tilstedeværelse understreker den internasjonale dimensjonen av Kielland-tragedien.

John Fox sa at den britiske ambassaden er der for å bistå og svare på spørsmål dersom noen har behov for deres hjelp.

Merete Haslund holdt en tale som representant for de pårørende under seremonien. (Foto: Rune Egenes/Norsk Oljemuseum)

Kontakt
Dokumentasjonsprosjektet var i fjor sommer to turer i Storbritannia etter at det lyktes å komme i kontakt med flere av de britiske etterlatte der og noen av de som overlevde ulykken. For de fleste var dette første gangen noen hadde bedt dem å fortelle om ulykken.

Det ble mange sterke møter og etter vårt besøk ble det spontant opprettet en gruppe på sosiale media der chatten dem imellom har pågått siden.

Auður Hansen kaster en rose i havet til minne om sin far Herbert Hansen, fra Island som omkom i Kielland-ulykken. (Foto: Gudny Hansen)

I en rapport om myndighetenes arbeid etter ulykken, slo Riksrevisjonen fast at de etterlatte ikke har fått oppfølging og at den oppfølgingen de overlevende fikk ikke var god nok.

«Det er noe av dette vi forsøker å bøte på når vi inviterer til Kielland-treff,» sier prosjektleder Else M. Tungland.

Møte mellom John Aird og Anders Helliksen som var i livbåt for 43 år siden. (Foto: Else M. Tungland/Norsk Oljemuseum)

Om prosjektet
Høsten 2021 fikk Norsk Oljemuseum tildelt åtte millioner kroner fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Olje- og energidepartementet for å gjennomføre et treårig dokumentasjonsprosjekt om ulykken. Ulykken skjedde den 27. mars 1980. Totalt 123 menn omkom og 89 overlevde i riggulykken ved Edda-plattformen på på Ekofisk i Nordsjøen.

Prosjektets mandat er:

  • Å samle dokumentasjon og innhente og tilgjengeliggjøre kunnskap om Alexander L. Kielland-ulykken som kan belyse saken og danne grunnlag for forskningsprosjekt, artikler, utstillinger, bøker, kulturelle aktiviteter o.a.
  • Å bidra til at pårørende, overlevende og andre berørte etter ulykken føler seg sett, hørt og tatt på alvor – og at de så langt det er mulig får svar på spørsmål.
John Fox, nestkommanderende ved den britiske ambassaden, sammen med fagsjef for dokumentasjon og forskning Björn Lindberg og prosjektleder Else M. Tungland ved Norsk Oljemuseum. (Foto: Rune Egenes/Norsk Oljemuseum)

Fotnoter

    navigate_before
    navigate_next
    close Lukk