Om dokumentasjonsprosjektet

text_format
Norsk Oljemuseum fikk i oppdrag å gjennomføre et dokumentasjonsprosjekt om Alexander L. Kielland-ulykken
Skrevet av Norsk Oljemuseum

Norsk Oljemuseum fikk i oppdraget med å gjennomføre et dokumentasjonsprosjekt om Alexander L. Kielland-ulykken etter et vedtak i Stortinget den 8. juni 2021[REMOVE]Fotnote: Vedtak 1157. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=83820. Vedtaket ble gjort samme dag som Riksrevisjonen la frem en rapport om myndighetenes håndtering av Alexander L. Kielland-ulykken[REMOVE]Fotnote: Undersøkelse av myndighetenes arbeid med Alexander L. Kielland-ulykken. Dokument 3:6 (2020-2021). Offentliggjort 09.03.2021. Tilgjengelig fra:https://www.riksrevisjonen.no/undersokelse-av-myndighetenes-arbeid-med-alexander-l.-kielland-ulykken/. Rapporten ble utarbeidet som et svar på spørsmål og krav fra Kielland-nettverket og andre som ønsket en ny gransking av ulykken.

Riksrevisjonen konkluderte med at det ikke var nødvendig med en ny gransking, da myndighetene allerede hadde utført en grundig undersøkelse av årsakene til ulykken. Likevel identifiserte de noen svakheter i granskingsprosessen som kunne ha påvirket tilliten til resultatene. Ansvaret for ulykken ble ikke fullstendig avklart, og oppfølgingen av de etterlatte og overlevende var ikke tilstrekkelig.

Selv om det ikke ble bevilget midler til en ny gransking, besluttet Stortinget å tildele midler til en helse-studie og til et dokumentasjonsprosjekt om Alexander L. Kielland-ulykken. Det er det sistnevnte prosjektet som Norsk Oljemuseum fikk i oppdag å gjennomføre. Totalt er det bevilget 8,0 millioner kroner fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Olje- og energidepartementet for gjennomføringen av dokumentasjonsprosjektet.

Prosjektleder ble ansatt 1. februar 2022. Prosjektet har også en styringskomité som har bidratt til å tydeliggjøre målene for prosjektet.

Mandatet for prosjektet er:

  • å samle dokumentasjon, innhente og tilgjengeliggjøre kunnskap om Alexander L. Kielland-ulykken, som kan belyse saken og danne grunnlag for forskningsprosjekt, artikler, utstillinger, bøker, kulturelle aktiviteter o.a.
  • å bidra til at pårørende, overlevende og andre berørte personer etter Alexander L. Kielland-ulykken føler seg sett, hørt og tatt på alvor – og at de så langt det er mulig får svar på spørsmål.

Norsk Oljemuseum skal ha en dokumentasjonsfaglig og uavhengig tilnærming i sitt arbeid med kilder og i relasjon til samarbeidspartnere som blir involvert i prosjektet.

Prosjektet er planlagt fullført innen 1. februar 2025

Else M. Tungland, sosiolog, prosjektleder for dokumentasjonsprosjekt om Alexander L. Kielland-ulykken ved Norsk Oljemuseum. Hun er forfatter og medforfatter på flere bøker og artikler om Kielland-ulykken og har blant annet bakgrunn som prosjektleder og forsker fra Rogalandsforskning (Norce)

Styringskomiteen består av følgende personer:

Anders Helliksen, overlevde Alexander L. Kielland-ulykken som 20-åring. Han har engasjert seg i arbeidet for overlevende og etterlatte og er i dag nestleder i Kielland-nettverket.

Björn Lindberg, er en geolog og fagsjef ved Norsk Oljemuseum i Stavanger. Han har en doktorgrad i havbunnsprosesser og geologiutdannelse fra Tromsø, Svalbard og Erlangen i Tyskland. Tidligere jobbet han i 14 år hos Equinor som geolog og var en del av sjefgeologens gruppe. Han har også erfaring innen forskning, leting på norsk sokkel og tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) i både Harstad og Stavanger.

Finn E. Krogh, samfunnsviter og direktør i Norsk Oljemuseum siden 1997. Han har også erfaring som konsulent innen analyse av olje- og gassprosjekter ved NPC Consult AS, samt som prosjektleder og senere direktør ved Norsk Villaksenter.

Gro Merete Brækken, sivilingeniør og organisasjons- og næringslivsleder. Hun har blant annet vært administrerende direktør Norsk i olje og gass, generalsekretær i Redd Ulstein Barna og viseadministrerende direktør i NHO. Brækken har også hatt lederstillinger i Den norske Bank vært administrerende direktør i Ulstein og har hatt en rekke styreverv i ulike foretak.

Odd Kristian (Kian) Reme, utdannet som prest, forfatter og politiker tilknyttet Arbeiderpartiet. Han er mest kjent som talsmann for pårørende etter Alexander L. Kielland-ulykken, og har vært leder av både Kielland-fondet og senere Kielland-nettverket. Reme mistet sin bror Rolf i ulykken

Tora Aasland. Dr.philos, politiker og embetskvinne. Hun var stortingsrepresentant fra 1985 til 1993, statsråd i Kunnskapsdepartementet fra 2007 til 2012 og fylkesmann i Rogaland fra 1993 til 2013. I 2022 fullførte hun en doktorgrad om frivillighet i samvirke, og hun er en av seks kvinner i Norge som har oppnådd doktorgraden etter fylte 75 år.

 

Har du spørsmål eller innspill til prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Else M. Tungland på else@norskolje.museum.no.

 

Fotnoter

    navigate_before
    navigate_next
    close Lukk