Fransk ekspertrapportMinnesmerke over Kiellandulykken

Platformsjefens livsforsikring

text_format
Var plattformsjefen redd for en ulykke?
Skrevet av Norsk Oljemuseum

Plattformsjef Torstein Sæd ankom Alexander L. Kielland få timer før riggen kantret. Han var en av de 123 mennene som omkom i ulykken. Rett før ulykken ble forsikringssummen på livsforsikringen økt. Spørsmålet er om han tegnet forsikring fordi han var bekymret. Visste han at det var noe galt med riggen? Fryktet plattformsjefen at han aldri ville komme hjem igjen?

Etter ulykken kom disse spørsmålene opp under rettssakene i 1986. Forsikringsselskapene som plattformsjefen hadde vært i kontakt med forklarte seg derfor om saken. Forsikringsagenten Alf O. Sivertsen bekreftet at plattformsjefen hadde tatt kontakt for å tegne forsikring, som ble trådte i kraft kort tid før ulykken inntraff. Sivertsen ringte faktisk plattformsjef Sæd i Nordsjøen på selve ulykkesdagen. I denne samtalen informerte Sivertsen om at den forsikringsplanen Sæd hadde valgt, ville være den mest gunstige med tanke på skattefordeler. Det viste seg nemlig at det var på grunn av skatten at plattformsjefen hadde endret forsikringene sine. Alexander L. Kiellandplattformen hadde nemlig fått tildelt et boreoppdrag på britisk sokkel. Sæds nye arbeidssted var dermed utenfor Norges grenser, noe som kunne medføre skattefordeler som Sæd ønsket å benytte seg av.

I stedet for å velge den forsikringsplanen som ville gi høyest mulig utbetaling ved dødsfall, valgte Sæd det alternativet som kunne minimere skattebyrden mest. Det var altså ikke primært livsforsikring plattformsjefen var interessert i, men en pensjonsforsikring som ga skattefordeler.

Det er dermed lite sannsynlig at den økte livsforsikringen kan tilskrives frykt for en kommende katastrofe. Plattformsjefen planla tvert imot hvordan han kunne få mest mulig økonomisk utbytte i fremtiden fra jobben som ventet på britisk sokkel.

Les forsikringsagent Alf O. Sivertsen sin erklæring her:

Skanna materiale: Pa 1503 – Stavanger Drilling AS, SAST/A-101906/Da/L0001: Alexander L. Kielland – Begrensningssak Stavanger byrett, 1986, s. 309 – Skanna arkiver – Arkivverket (digitalarkivet.no)

Sæd var også i kontakt med en annen forsikringsagent, nemlig Kåre Askeland i Stavanger Vesta Forsikring, som bekreftet at plattformsjefen først og fremst var interessert i å redusere skatten:

Skanna materiale: Pa 1503 – Stavanger Drilling AS, SAST/A-101906/Da/L0001: Alexander L. Kielland – Begrensningssak Stavanger byrett, 1986, s. 50 – Skanna arkiver – Arkivverket (digitalarkivet.no)

Sæd sin livsforsinkring er også omtalt i den franske ekspertrapporten, der konklusjonen er den samme som over: https://media.digitalarkivet.no/view/90956/376

Fotnoter

    navigate_before
    navigate_next
    close Lukk