close

Alexander L. Kielland-ulykken

27. mars 1980 kantret flotellet Alexander L. Kielland i Nordsjøen, en tragedie som kostet 123 menn livet. Her kan du dykke inn i hendelsesforløpet og utforske årsakene og konsekvensene av denne katastrofen. Disse nettsidene er en del av Norsk Oljemuseums dokumentasjonsprosjekt om Alexander L. Kielland-ulykken.

Aktuelt

Minnekonsert for Kielland
Boligplattformen Alexander L. Kielland kantret i Nordsjøen 27. mars 1980. 123 mann omkom, 89 overlevde. Kielland-katastrofen er dermed den største i Norge i fredstid. Nå, snart 45 år etter, er Kielland mer aktuell enn noen gang. Mange av de overlevende og etterlatte sliter med livet på ulike måter, det ble ingen hjelp til bearbeiding, terapi eller sorgstøtte. Kielland-nettverket er fellesskapet for de overlevende og etterlatte, og dette fellesskapet har vist seg å bety mer og mer. «Samlinger i regi av Kielland-nettverket har vært min beste terapi», uttrykte ett av Kielland-barna nylig. Konserten er for å minnes, innvevet i opplevelser av vakker sang og musikk. Ordfører Anne Lindboe vil ønske oss velkommen til Oslo. Vi får høre to av våre aller største operasangere, Mari Eriksmoen og Yngve Søberg synge, både sammen og hver for seg. Skuespiller Sven Nordin leser fra oljearbeidernes egne, sterke opplevelser. Også de som ble igjen uten far og forsørger blir hørt. Foruten dykkere og redningsarbeidere. Lina Braaten sitter ved klaveret, Ingvild Habbestad spiller fiolin, Fredrik Otterstad bidrar på kontrabass, og unge Lucas Haslund Fagervik får vi høre på trompet. Merete Haslund og Hans Inge Fagervik synger og spiller sammen. Merete er nestleder i Kielland-nettverket og mistet sin far på Kielland. Lucas mistet sin bestefar. Overlevende Anders Helliksen er leder av Kielland-nettverket. Konserten ble også holdt i Arendal Kulturhus, som en minnekonsert 40 år etter. Da med andre artister. Mange overlevende og etterlatte har kommet fra hele landet for å oppleve «Kielland i ord og toner». Kongehuset, en rekke stortingspolitikere og presse er spesielt invitert. Billetter til konserten kan kjøpes på nettsiden til Operaen, på denne lenken: Kielland i ord og toner Hvor: Operaen, Scene 2 Tid: 6. oktober 2024 kl. 18:30  
Når det verste har skjedd
Tema: Hvordan kan mennesker best ivaretas etter en katastrofe? Alexander L. Kielland-ulykken ble et veiskille for arbeid med sikkerhet og HMS. Men hva vet vi om følgene ulykker har for overlevende og etterlatte? Er det fortsatt noe å lære – snart 45 år etter katastrofen i Nordsjøen? Arrangør: Dokumentasjonsprosjektet om Alexander L. Kielland-ulykken/Norsk Oljemuseum (NOM) i samarbeid med Kielland-nettverket og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Målgrupper: Åpen for alle, inkludert etterlatte og overlevende etter ALK-ulykken, bedriftsledere, HR-personell, politikere, departement, terapeuter/helsefaglig personell, lærere, presse osv. PROGRAM 08:30   Åpning – Introduksjon til dokumentasjonsprosjektet og dagens tema Else M. Tungland, Prosjektleder, Norsk Oljemuseum Opplesning av sitat fra Minnebanken Musikalsk innslag – Merete Haslund og Hans Inge Fagervik 09:00   Resultater fra helsestudien En studie utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) Harald Bækkelund, Forskningsleder, NKVTS 09:30   Panelsamtale Pårørende og overlevende deler sine erfaringer Samtalen ledes av Unn Birkeland, Pårørendesenteret Visning – animasjon av Alexander L. Kielland-ulykken 10:30    Kaffepause 11:00     Arkivenes betydning for overlevende og pårørende Kayla Marie Tungodden, Digital forskningskoordinator, Arkivverket 11:30     Oppfølging etter katastrofer i dag Lise Eilin Stene, Lege og seniorforsker, NKVTS 12:00     Lunsj 13:00     Kommunikasjon i katastrofer – utfordringer og dagens praksis Svein Arthur Kallevik, psykolog og spesialrådgiver, RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) 13:30     Erfaring med støttegrupper etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Lisbeth Røyneland, Leder av Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli 14:00    Kaffepause 14:15     Panelsamtale Hvordan ta bedre vare på mennesker som opplever katastrofer? Hvilke tilbud finnes? Samtalen ledes av Unn Birkeland, Pårørendesenteret   PÅMELDING (EKSTERNE DELTAKERE) Pris for konferansen: 990 kr Klikk for påmelding (Egen side for påmelding og betaling hos Linticket) Kontaktinformasjon: Else M. Tungland, Prosjektleder epostadr.: else@norskolje.museum.no    
Bok om Brutt Lenke
  Andreas Middelthons siste oppdrag som politifullmektig ved Stavanger politikammer ble annerledes enn hva han hadde tenkt seg. Bare dager før han skulle begynne i ny jobb i Phillips Petroleum får han en telefon. Det er den 27. mars 1980, og det som skulle ha vært en rolig torsdagskveld hjemme i stua på Tasta, utvikler seg til å bli en av de mest hektiske dagene han har opplevd. Boligriggen Alexander L. Kielland har kantret i Nordsjøen. Andreas Middelthon blir involvert både i redningsaksjonen som politifullmektig og senere som advokat i Phillips Petroleum. Han var også leder av komiteen som fikk reist monumentet «Brutt lenke» til minne om de som omkom på Kielland. Dette har det nå blitt laget en bok av. Boken er et verdifullt bidrag til historien om Alexander Kielland-ulykken og er skrevet på oppfordring av prosjektlederen for dokumentasjonsprosjektet om ulykken på Norsk Oljemuseum. Boken ble lansert den 21. mars på Norsk Oljemuseum, et arrangement som trakk stor interesse med over 100 fremmøtte. Pårørende foran minnemerket (Foto: Siv Sivertsen) Andreas har ikke bare skrevet en bok om et minnesmerke, men trekker også inn personlige erfaringer og refleksjoner rundt sorgprosesser og oppfølging av etterlatte. Boken er illustrert med fotografier av stavangerfotografen Siv Sivertsen, bilder som bidrar sterkt til historien. «Brutt lenke» ved Smiodden har blitt et mye besøkt sted. Det ligger vakkert i landskapet i et område som er vel egnet for helgeturer. For noen er dette et minne om kjære som gikk bort, et symbol på drømmer som ble brutt, og liv som måtte forankres på nytt. For andre er det en påminnelse om vår sårbarhet og nødvendigheten av fortsatt å ha søkelys på HMS. Monumentet kan forstås på mange måter og tolkes i ulike retninger. Her kan alle ha sin egen mening. I motsetning til mange andre sider av Kielland-saken har det vært lite strid rundt minnesmerket «Brutt lenke». Bare dette er i seg selv verd en bok, mener forfatteren. Her kan du lese mer og kjøpe boka: www.bokstavforlag.no Terningkast fem hos Ark.no: «Det er umulig å ikke bli berørt». Gaute Brækken.