Savnet etter farMinnekonsert for Kielland

Når det verste har skjedd

text_format
Dagskonferanse mandag 7. oktober 2024 på Thon Hotell Opera, Oslo.
Skrevet av Else M. Tungland
-

Tema: Hvordan kan mennesker best ivaretas etter en katastrofe?

Alexander L. Kielland-ulykken ble et veiskille for arbeid med sikkerhet og HMS. Men hva vet vi om følgene ulykker har for overlevende og etterlatte? Er det fortsatt noe å lære – snart 45 år etter katastrofen i Nordsjøen?

Arrangør:
Dokumentasjonsprosjektet om Alexander L. Kielland-ulykken/Norsk Oljemuseum (NOM) i samarbeid med Kielland-nettverket og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Målgrupper:
Åpen for alle, inkludert etterlatte og overlevende etter ALK-ulykken, bedriftsledere, HR-personell, politikere, departement, terapeuter/helsefaglig personell, lærere, presse osv.

PROGRAM

08:30   Åpning – Introduksjon til dokumentasjonsprosjektet og dagens tema
Else M. Tungland, Prosjektleder, Norsk Oljemuseum
Opplesning av sitat fra Minnebanken
Musikalsk innslag – Merete Haslund og Hans Inge Fagervik

09:00   Resultater fra helsestudien
En studie utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Harald Bækkelund, Forskningsleder, NKVTS

09:30   Panelsamtale
Pårørende og overlevende deler sine erfaringer
Samtalen ledes av Unn Birkeland, Pårørendesenteret

Visning – animasjon av Alexander L. Kielland-ulykken

10:30    Kaffepause

11:00     Arkivenes betydning for overlevende og pårørende
Kayla Marie Tungodden, Digital forskningskoordinator, Arkivverket

11:30     Oppfølging etter katastrofer i dag
Lise Eilin Stene, Lege og seniorforsker, NKVTS

12:00     Lunsj

13:00     Kommunikasjon i katastrofer – utfordringer og dagens praksis
Svein Arthur Kallevik, psykolog og spesialrådgiver, RVTS Øst
(Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)

13:30     Erfaring med støttegrupper etter terrorhandlingene 22. juli 2011
Lisbeth Røyneland, Leder av Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli

14:00    Kaffepause

14:15     Panelsamtale
Hvordan ta bedre vare på mennesker som opplever katastrofer? Hvilke tilbud finnes?
Samtalen ledes av Unn Birkeland, Pårørendesenteret

 

PÅMELDING (EKSTERNE DELTAKERE)

Pris for konferansen: 990 kr

Klikk for påmelding
(Egen side for påmelding og betaling hos Linticket)

Kontaktinformasjon:
Else M. Tungland, Prosjektleder
epostadr.: else@norskolje.museum.no

 

 

Fotnoter

    navigate_before
    navigate_next
    close Lukk