89 spørsmål

text_format
Boken "89 spørsmål" kan leses her.
Skrevet av Norsk Oljemuseum
-

Leder for Kiellandnettverket, Kian Reme har skrevet boken «89 spørsmål» hvor han kommenterer på spørsmål rundt Kielland. Reme har gitt oss tillatelse til å publisere boken digitalt på nettsiden vår.

Hver uke publiserer vi ett kapittel. Under de forskjellige kapitelene kan du komme med kommentarer eller spørsmål.

Innledning, bakgrunn

Kapittel 1: Den franske rapporten

Kapittel 2: Dokumentasjonsprosjektet

Kapittel 3: Før havariet

Kapittel 4: Sprekker og ilandføring

Kapittel 5: Katastrofen

Kapittel 6: Kommisjon og snuingsforsøk

Kapittel 7: Snuing og norsk forlik

Kapittel 8: Fransk forlik

Kapittel 9: Flere spørsmål & Kapittel 10: Veien videre

Fotnoter

    navigate_before
    navigate_next
    close Lukk