Kian Reme, leder av Kiellandfondet og Kiellandnettverket

text_format
En kort innføring.
Skrevet av Norsk Oljemuseum
- Kian Reme Photo: Shadé B. Martins/Norwegian Petroleum Museum

Odd Kristian «Kian» Reme, født i 1953 er prest og politiker, men han er nok best kjent som talsmann for pårørende og overlevende etter Alexander L. Kielland-ulykken. Som leder av Kiellandfondet og senere Kiellandnettverket har Kian i en mannsalder kjempet for at overlevende og etterlatte skal få rettferdighet og svar på spørsmål. Kian mistet selv sin bror, Rolf Reme, i ulykken.

Kiellandfondet ble grunnlagt den 27. oktober 1981. Fondets formålet var blant annet å arbeide for sikkerhet på sokkelen og  økonomisk oppreisning for dem som ble rammet av ulykken. Dette medførte en rekke rettssaker, inkludert noen som ble ført i USA.

Formidling av informasjon til overlevende og etterlatte var et annet viktig bidrag fra Kiellandfondet. Dette ble gjort både gjennom korrespondanse og gjennom  Kiellandfondets  nyhetsbrev .

Kiellandfondet var også sterkt engasjert i arbeidet med å få snudd den havarerte riggen. Dette var viktig både fordi man trodde de fleste savnede fortsatt befant seg inne i vraket og for å få svar på spørsmål om ulykkesårsaker. Fra arkivene ser at teorien om at en eksplosjon kunne ha forårsaket ulykken var en viktig sak for Kiellandfondet.  Les mer om flere saker i Kiellandfondets styreprotokoller fra 1981-1995.

Kiellandfondet ble nedlagt i 1996.

I 2016 oppstod det ny interesse for Kielland-saken, blant annet i forbindelse med et bokprosjektet «Råolje» ved Universitetet i Stavanger. Det ble da klart at mange fortsatt hadde spørsmål og engasjement for saken. Som en følge av dette ble Kiellandfondet reetablert under navnet «Kielland-nettverket» etter initiativ fra Reme i samarbeid med andre pårørende og representanter for fagbevegelsen. De krevde åpne høringer og en ny offisiell gransking av ulykken.

Etter en del offentlig debatt vedtok Stortinget sommeren 2019 at Riksrevisjonen skulle gjennomgå myndighetenes behandling av ulykken på nytt. I 2021 konkluderte Riksrevisjonen med at det ikke var grunnlag for å gjenoppta granskningen av ulykken.

Forfatterskap:
Kian har skrevet om sitt arbeid i boken «Kampen om Kielland«.
Kian har også skrevet boken «Kielland – 89 spørsmål«.
Sistnevnte blir mulig å lese her på industriminnesidene.

Fotnoter

    navigate_before
    navigate_next
    close Lukk