Granskingskommisjonens underlagsrapporter

text_format
Nå kan du lese rapportene i Digitalarkivet.
Skrevet av Norsk Oljemuseum
Detalj fra rapport i Digitalarkivet.
- Detalj fra rapport i Digitalarkivet.

Granskingskommisjonen for Alexander L. Kielland-ulykken ble nedsatt allerede dagen etter ulykken.  Hovedrapporten, NOU 1981:11  kom i 1981, ett år etter katastrofen.

Hovedrapporten bygger sine undersøkelser på en rekke undersøkelser som Granskingskommisjonen fikk gjennomført  på bestilling. Dokumentene etter granskingen oppbevares i dag fysisk i Arkivverket. Det meste er skannet og også tilgjengelig i Digitalarkivet. Mange av rapportene er merket «Fortrolig» eller «Konfidensielt» og var lenge utilgjengelige for offentligheten, uten søknad om innsyn.

Rapporter om undersøkelser av metall og bruddflater.

Et tretthetsbrudd i en sveis ble raskt identifisert som en mulig årsak til ulykken. Det ble derfor gjennomført en rekke undersøkelser av metall og bruddflater:

Almar-Næss, A., P.J. Haagensen og T. Simonsen (1980) Havariundersøkelse Alexander L. Kielland. Undersøkelse av bruddflater og materialer. Trondheim: SINTEF

Almar-Næss, A. (1980) Beskrivelse av bruddflater på stagdel 3B, stag D6 med skisser. Trondheim: SINTEF,

Almar-Næss, A. (1980) Beskrivelse med skisser av bruddflater på stagdel 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 stag D4,D3,DE. Trondheim: SINTEF

Almar-Næss, A., Simonsen, T. (1980) Havariundersøkelse “Alexander L. Kielland-ulykken. Undersøkelser av tendens til utrivningsbrudd. Trondheim: SINTEF

Dons, A.L, J. Hjelen og T.H. Johansen (1980) Havariundersøkelse» ALK» Mikrofaktoriske Undersøkelser av brudd-flatene 3 og 3B fra D6-staget. Trondheim: SINTEF.

Drågen, A., Haagesen, P.J. (1980) Kontraksjonsmålinger. Trondheim: SINTEF.

Drågen, A.(1980). Fotografier av bruddflaten i stagdel 3. Trondheim: SINTEF.

Drågen, A.(1980). Fotografier av bruddflaten i del 3B. Trondheim: SINTEF

Haagensen, P.J.(1980) Havariundersøkelse-Alexander L. Kielland. Foreløpig undersøkelse av bruddflater. Trondheim: SINTEF.

Haagensen, P.J.(1980) Havariundersøkelse-Alexander L. Kielland. Måling av sprekkvekst ved utmattingsforsøk. Trondheim: SINTEF.

Haagensen, P.J.(1980) Havariundersøkelse. Fraktografi av utmattingssprekk kjørt i sjøvann.

Lian, Bjørn (1980) Ulykken med Alexander L. Kielland. Materialtekniske undersøkelser. Statoils Materiallaboratorium. 31. Mars-30. september 1980.

Karlsen, Agnar og P. Tenge (1980) Beregning av vekst av utmattingssprekker i hydrofonområdet på stag D6. Høvik: Det Norske Veritas.

Moan, Torgeir (1980) Resultater fra foreløpig gransking av søyle D på “Alexander L. Kielland”, basert på inspeksjon den 31.03- 01.04 i Åmøyfjorden utenfor Stavanger. Notat.

Ørjasæter, O., Haagesen, P.J.(1980) Bruddmekaniske beregninger ved et hull. Trondheim: SINTEF.

Aasen K. (1980). Havariundersøkelse, Alexander L. Kielland. Materialprøving av stålmateriale fra hydrofonstuss. Trondheim: SINTEF.

Aasen K. Havariundersøkelse(1980). Alexander L. Kielland. Mekanisk prøving av stålmateriale fra prøvestykke nr. 1,2,4,7,8,9, og 10 Trondheim: SINTEF.

Aasen K., Gunleiksrud Å., Troset J. (1980). Granskingskommisjonen for havariet av “Alexander L. Kielland”. Mekanisk prøving av prøvestykke nr. 3 – stag D6. Trondheim: SINTEF.

Deler av hydrofonen som var sveiset inn i staget der bruddet startet. Foto: Norsk Oljemuseum.

Rapporter om vanninntrengning og stabilitet.

Ved undersøkelser av den havarerte riggen kom det fram at dører og luker som skulle ha vært lukket var åpne. Dette medvirket til at riggen tok inn vann og tippet helt rundt i løpet av 20 minutter. Emil Aal Dahle mener derfor at «katastrofen» var den  raske om omfattende fylling av dekkstrukturen som førte til at riggen tippet helt rundt. Om alle prosedyrer var fulgt kunne riggen i teorien ha holdt seg flytende lenger, selv om det ene benet knakk av.  Flere kunne dermed ha blitt reddet. Les mer om dette her:

Dahle, E. (1980) Vurdering av «Alexander L. Kiellands» stabilitet. Trondheim: NTH, Institutt for marin prosjektering. https://media.digitalarkivet.no/view/105527/662

Dahle, E. (1980) Tilnærmet fyllingstid for forre del av dekkestruktur med dører i akterskott antatt åpne https://media.digitalarkivet.no/view/105527/748

Dahle, E., J.L. Hansen (1980) Beregning av vekt, tyngdepunkt og massetreghetsmoment. https://media.digitalarkivet.no/view/105527/672

Dahle, E. (1980) ALK. Vurderinger og endelige konklusjoner vedrørende intakt stabilitet, lekkstabilitet og værtetthet. https://media.digitalarkivet.no/view/105527/778

Fjoran, S., R. Hansen, S. Håland og P. Johnsen (1980) «Alexander L. Kielland». Stabilitetsundersøkelse. Høvik: Det Norske Veritas. https://media.digitalarkivet.no/view/109840/325

Ludvigsen Jostein A.(1980) Beregning av ballast i D-staget 14.4.1980. https://media.digitalarkivet.no/view/105527/982

Sjøfartsdirektoratet (1980) Plattformene Alexander L. Kielland og Henrik Ibsen. Stabilitetsanalyse.

Det ble også gjort undersøkelser av ankersystem, analyser av vær og bølge forhold og andre forhold som kunne ha ført til  belastninger på riggen.

Eide L., Olsen O.A., Olsen H. (1980) D/R “Alexander L. Kielland” Enivironmental Conditions During the Time of the Accident. Tecnical report. Det Norske VERITAS.

Furuholt, E.M. (1980) Alexander L. Kielland: Vurdering av regelkrav og praksis for ankersystemer. Trondheim: Norsk Skipsforskningsinstitutt.

Furuholt, E.M. og K. Mo (1980) Alexander L. Kielland: Analyse av ankersystem. Trondheim: Norsk Skipsforskningsinstitutt. (Tilgjengelig ved NOM biblioteket).

Furuholt, E.M. og K. Mo (1980) Alexander L. Kielland: Analyse av ankersystem. Supplerende beregninger. Trondheim: Norsk Skipsforskningsinstitutt.

VHL Vassdrags- og Havnelaboratoriet (1980). Brev med vedlagte værdata på Ekofisk 20.03-30.03-1980

Vervarslinga på Vestlandet (1980). Brev med vedlagte data om vind og bølgeforhold på Edda-feltet ulykkesdagen.

Meteorologisk institutt (1980). Bølgeforholdene på Ekofiskområdet i perioden oktober 1979- april 1980

Søreide, T.H mfl. (1980) Global rammeanalyse. Rapport 1. Trondheim: SINTEF.

Vik, A. og K. Holthe (1980) Global rammeanalyse. Rapport 2. Trondheim: SINTEF.

Nilsen, Finn Gunnar (1980) Bølgekrefter på plattformen Alexander L. Kielland. Norges hydrodynamiske laboratorier.

Kanskje finner du enda flere rapporter?  Søk selv i Digitalarkivet.

 

Fotnoter

    navigate_before
    navigate_next
    close Lukk