Bilder fra første snuforsøkHva skyldtes Alexander L. Kielland ulykken?

Granskningskommisjonen

text_format
Hovedrapporten, NOU 1981:11
Skrevet av Norsk Oljemuseum
- (Stavanger Aftenblad 26. september 1983)

Granskingskommisjonen for Alexander L. Kielland-ulykken ble nedsatt allerede dagen etter ulykken som inntraff 27. mars 1980. Kommisjonen startet sitt arbeid samme år. Dokumentene etter granskingen oppbevares i dag fysisk i Arkivverket. Alt sammen er skannet og også tilgjengelig i Digitalarkivet.

Her er: Hovedrapporten, NOU 1981:11

Etter at hovedrapporten om Alexander L. Kielland-ulykken kom ut, ble den sendt ut på høring til 102 etater, organisasjoner og institusjoner. 40 høringsuttalelser kom tilbake. Disse ble behandlet i Stortingsmelding året etter: Stortingsmelding 67 (1981-82) 

Høringsuttalelsene er i sin helhet samlet i en 224 siders rapport her: https://media.digitalarkivet.no/view/112053/450

Granskingskommisjonen kom også med en tilleggsuttalelse i et brev til det Kongelige Justis- og Politidepartementet.  Dette skjedde etter at riggen var snudd og nye undersøkelser var gjennomførte i november 1986.

Skanna materiale: Sjøfartsdirektoratet med forløpere, generelt arkiv, RA/S-1407/D/Ds/Dsb/L0640: Flyttbare innretninger, 1980-1984 – Skanna arkiver – Arkivverket (digitalarkivet.no)

 

Fotnoter

    navigate_before
    navigate_next
    close Lukk