Sommerjobben på KiellandRedningsoperasjonen fra land

Willam Graham forteller om ulykken

text_format
Britiske Bill Graham jobbet på Edda og bodde på Kielland. Hør lydopptak av at han forteller om ulykken.
Skrevet av Norsk Oljemuseum
- Bill Grahams kasett

William «Bill» Graham var en av de britiske som overlevde Alexander L. Kielland-ulykken. Han døde for noen år siden, men dokumentasjonsprosjektet lyktes å komme i kontakt med familien hans. Datteren Claire, som bor i Australia, hadde et lydopptak der faren fortalte om sine opplevelser ulykkesdagen. Hun hadde med seg opptaket til Stavanger sommeren 2023, da hun sammen med døtrene Sofia (11) og Johanna (9) kom på Kielland-treff. Catherine Graham, enken etter Bill Graham var også med til Stavanger. 

Stavanger Aftenblad skrev en artikkel om Graham-familien som mistet faren sin.

Bill var mekanisk ingeniør i Grootcon. Han arbeidet på Edda-plattformen og bodde på Kielland.  Ulykkesdagen fikk de beskjed over radioen om at gangbroen til Kielland skulle tas bort klokka 17:45, noe som ofte skjedde da det var dårlig vær. Alle som bodde på Kielland måtte forlate Edda.  Bill gikk over og fikk seg litt mat og gikk deretter ned i kinosalen. Det var her han befant seg da riggen krenget. På lydopptaket forteller han hva som skjedde med flere av sine kollegaer da ulykken inntraff.  

Kian Reme var en av dem som fikk nye opplysninger da han hørte Bill sin beretning. Kians bror, Rolf omkom i ulykken og ble aldri funnet. I opptaket forteller Bill at stolen han tenkte å sette seg på i lille kinosalen allerede var opptatt. Den var Rolf Reme sin, som var ute etter kaffe. Dermed fikk Kian, nærmere 45 år etter ulykken, via et lydopptak fra Australia vite at broren Rolf med stor sannsynlighet drakk kaffe og så på cowboyfilm da riggen kantret.  

 

William Graham ble avhørt på Stavanger sykehus dagen etter ulykken. Notat fra avhøret kan du lese i Digitalarkivet her:  

Skanna materiale: Sjøfartsdirektoratet med forløpere, generelt arkiv, RA/S-1407/D/Ds/Dsb/L0635: Flyttbare innretninger, 1975-1985 – Skanna arkiver – Arkivverket (digitalarkivet.no) 

Her kan du høre lydopptaket der Bill Graham forteller om ulykken:

Fotnoter

    navigate_before
    navigate_next
    close Lukk