Senke eller snu?Plattformsjefens dagbok

Avhør angående sprekker i Kielland

text_format
I 1981 kom det inn nye opplysninger i saken om Alexander L. Kielland-ulykken.
Skrevet av Norsk Oljemuseum
- Alexander L. Kielland i Gandsfjorden klar for første snuforsøk. Mannen som står på en av riggens flyteelement nederst på beina, viser dimensjonen. Foto: Børre Børretzen/Norsk Oljemuseum

Logoped Georg Egenberg fortalte politiet at han hadde snakket med plattformsjef Torstein Sæd noen dager før ulykken, da sistnevnte fulgte datteren sin til behandling. Plattformsjefen, som selv omkom i ulykken, skal ha uttrykt bekymring for riggens tilstand og fortalt at han hadde oppdaget sprekker i stag under vann. Disse skal han også ha forsøkt å få reparert.

Politiet gjennomførte en rekke avhør for å følge opp påstanden. Sverre Bjørn Nielsen, som representerte eierne av plattformen (formann i Styret i Stavanger Drilling), var en av de som ble avhørt av politiet. Han uttalte at han ikke hadde kjennskap til påstanden om at det skal ha vært sprekker i Kielland. Han hadde kun hørt om dette gjennom mediedekning.

Se avhøret her: Skanna materiale: Pa 1503 – Stavanger Drilling AS, SAST/A-101906/Da/L0001: Alexander L. Kielland – Begrensningssak Stavanger byrett, 1986, s. 140 – Skanna arkiver – Arkivverket (digitalarkivet.no)

Politiet gjennomførte også avhør av flere av Sæds kolleger. En av dem var Birger Evanger, som også var en nær venn av plattformsjefen. Han bekreftet at Sæd hadde uttrykt bekymring for riggens tilstand i private samtaler, dette gjaldt belastninger ved måten riggen var oppankret på, som han mente kunne bli for store over tid. Han var også bekymret for at riggen var for «topptung» etter at boligmodulene ble installert. Evanger hevdet at Sæd hadde sendt bekymringsbrev til rederiet angående disse forholdene, men han hadde aldri hørt Sæd nevne noe om at han hadde funnet sprekker.

Einar Rønneberg og Sverre Karl Kristensen, begge tekniske sjefer i Stavanger Drilling, uttalte at de aldri hadde hørt om sprekker eller skader på stagene. Sistnevnte hadde tilbragt åtte dager sammen med Sæd på plattformsjefens nest siste tur. De mente at dersom det hadde blitt oppdaget alvorlige feil eller sveisearbeid ble satt i gang, ville teknisk personell og de andre plattformsjefene ha blitt informert om dette. De to plattformsjefene, Kjetil Hauge og Odd Arnfinn Halvorsen, uttalte også at de ikke hadde kjennskap til noen sprekker i stagene.

Per Alvestad, hjelpemann på Kielland, som hadde deltatt i inspeksjoner av stagene sammen med Sæd, uttalte at de aldri hadde funnet sprekker under inspeksjonene han hadde deltatt i.

Det var altså ingen som kunne bekrefte Egenbergs historie, og ingen hadde hørt at Sæd hadde kjennskap til en sprekk i staget. Politiet henla derfor saken i januar 1982.

Her kan du lese avhørene, der politiet blant annet spør om kjennskap til sprekker i Kielland: https://media.digitalarkivet.no/view/90950/297

Fotnoter

    navigate_before
    navigate_next
    close Lukk

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *