Dekksrapportene som mangler.

text_format
Dekksrapportene var av stor interesse da de kanskje kunne kaste lys over årsaken til ulykken.
Skrevet av Norsk Oljemuseum
- Daily life at Edda depicted in a drawing by an unknown British oil worker (Brenda Graham/Norwegian Petroleum Museum).

På Alexander L. Kielland, ble det ført loggbøker som jevnlig ble sendt til ledelsen i Stavanger. Loggbok, også kalt dekksrapport, er der viktige hendelser og aktiviteter om bord i et skip eller en plattform blir registrert.

Etter Kiellandkatastrofen var dekksrapportene av stor interesse da man antok at hendelser om bord dagene før ulykken kanskje kunne kaste lys over årsaken til ulykken.

Dekksrapportene var derfor noe av det første den nyopprettede granskingskommisjonen etterspurte. Kommisjonen ba om at alle loggbøker som kunne gi innsikt i hendelsesforløpet før katastrofen ble tilgjengelige. Dette skjedde på et møte i Phillips sitt anlegg i Tananger den 30. mars, tre dager etter ulykken. Her deltok for uten kommisjonen, representanter fra Phillips Petroleum, politiet, Det Norske Veritas og Stavanger Drilling.

Det ble antatt at den siste loggboken hadde gått tapt sammen med plattformen, men Stavanger Drilling informerte om at mannskapsskiftet hadde funnet sted samme dag som ulykken, og at loggbøkene derfor var overført til land tidligere på dagen. Stavanger Drilling forsikret kommisjonen om at de ville samarbeide om å fremskaffe all relevant informasjon.

Les hele referatet fra granskningskommisjonen sitt møte den 30. mars 1980 her:

Skanna materiale: Justisdepartementet, Granskningskommisjonen ved Alexander Kielland-ulykken 27.3.1980, RA/S-1165/D/L0007: B Stavanger Drilling A/S (Doku.liste + B1-B3 av av 4)/C Phillips Petroleum Company Norway (Doku.liste + C1-C12 av 12)/D Forex Neptune (Doku.liste + D1-D8 av 9), 1980-1981, s. 290 – Skanna arkiver – Arkivverket (digitalarkivet.no)

Dekksrapporter om dagene før ulykken ble imidlertid aldri fremskaffet, noe som i ettertid har ført til spekulasjoner om hvorfor de mangler.

Manglende dekkerapporter fra ALK var et tema både i begrensingssaken i Stavanger byrett og i erstatningssaken som Phillips CEFM og Forex Neptun i Frankrike.

Franske eksperter som også gransket ulykken etterspurte de samme dekksrapportene i oktober 1983. Politiet i Stavanger opplyste da om at det var funnet seks loggbøker. Noen måneder senere fikk franskmennene beskjed om at dette berodde på en misforståelse. Det bare var bare funnet fire loggbøker og ingen av disse omhandlet dagene før ulykken.

Les mer om dette i Fransk ekspertrapport kapittel 2 side:

Skanna materiale: Pa 1503 – Stavanger Drilling AS, SAST/A-101906/Da/L0007: Alexander L. Kielland – Rettssak i Paris, 1982-1988, s. 89 – Skanna arkiver – Arkivverket (digitalarkivet.no)

Skanna materiale: Sjøfartsdirektoratet med forløpere, generelt arkiv, RA/S-1407/D/Ds/Dsb/L0632: Flyttbare innretninger, 1981 – Skanna arkiver – Arkivverket (digitalarkivet.no)

I august 1986 ble Stavanger Drilling innkalt til et møte om de manglende dekksrapportene i Phillips basen. Møteinnkallelsen kom fra advokat Carl Gunnar Sandvold, sammen med en oversikt over dekksrapporter som mangler. Brevet og oversikten finner du her:

Skanna materiale: Pa 1503 – Stavanger Drilling AS, SAST/A-101906/Da/L0006: Alexander L. Kielland – Rettssak i Paris, 1985, s. 467 – Skanna arkiver – Arkivverket (digitalarkivet.no)

Under Begrensningssaken i Stavanger Byrett i 1986 ble det hevdet at en forklaring på at noen loggbøker ikke ble funnet kan være at de aldri ble sendt til land. Noen ganger ble dette sløyfet, kanskje var det dette som var tilfellet på ulykkesdagen?

Les mer om dette her:

Skanna materiale: Pa 1503 – Stavanger Drilling AS, SAST/A-101906/Da/L0001: Alexander L. Kielland – Begrensningssak Stavanger byrett, 1986, s. 6 – Skanna arkiver – Arkivverket (digitalarkivet.no)

Les også: Plattformsjefens dagbok

Fotnoter

    navigate_before
    navigate_next
    close Lukk