Redningsoperasjonen fra landPhillips Petroleum Company sin logg fra ulykken

«Alexander L. Kielland»-ulykken

text_format
«Mayday, Mayday, Alexander Kie…» Klokka var 18.30 den 27. mars 1980. Baste Fanebust, båtkoordinator på Ekofisksenteret oppfattet nødsignalet fra plattformen som holdt på å tippe rundt. Vantro stoppet han og lyttet, men det var helt stille.
Skrevet av Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
-

Snart kom Fanebust i kontakt med forsyningsbåten «Nordmand Engineer» som lå to nautiske mil nord for «Alexander L. Kielland». Den hadde også hørt nødsignalet og ville straks gå til området for å se. «Normand Skipper» fikk beskjed om å gjøre det samme. Redningsaksjonen ble vanskelig. Det holdt på å mørkne, vinden blåste med kuling styrke.

I løpet av 20 minutter hadde det ufattelige skjedd at et tretthetsbrudd i et av stagene hadde ført til at den ene av plattformens fem bæresøyler ble revet løs. Plattformen kom i ubalanse og veltet. Om bord ble det kaotiske tilstander etter hvert som plattformen krenget stadig mer. Mye gikk galt ved låring av livbåtene. Mange hadde ikke en sjanse til å redde seg, og det endte med at 123 mennesker mister livet. 89 personer overlevde ulykken. Havariet er den verste arbeidsulykken i norsk historie.

Havariet

Plattformen dette skjedde med, som hadde navn etter Stavangers kjente forfatter «Alexander L. Kielland», ble opprinnelig bygd som boreplattform på oppdrag for Stavanger Drilling. Den ble bygd ved det franske verftet Companie Francaise d’Entreprises Metalliques (CFEM) i 1976. Det var en pentagonplattform med fem bein.
På Ekofisk ble plattformen bare brukt som boligplattform. Fra sommeren 1979 var den forankret like ved Edda-plattformen, noen få kilometer sørvest for Ekofisksenteret. «Alexander L. Kielland» var knyttet til Edda med en gangbro, men på ulykkesdagen var gangbroen heist opp på grunn av det dårlige været.[REMOVE]Fotnote: Helge Ryggvik; Marie Smith-Solbakken, Norsk oljehistorie. Blod, svette og olje. 1997: 213.

Da den ene bæresøylen ble revet løs kom plattformen i ubalanse. Når den krenget tok søyleføtter og dekk inn vann noe som gjorde at plattformen krenget enda mer.

Alexander L. Kielland, Eldfisk 2/7 A

Folk om bord prøvde fortvilet å komme seg opp på dekk der livbåtene befant seg. Svært få fikk hentet redningsvest i lugaren. Overlevelsesdrakter var det smått med. Lagrene med redningsvester rundt oppholdsrommene ble raskt tømt.

Hør NRK radio, 28. mars 1980, ALEXANDER KIELLAND-ulykken. Sendinger i Dagsnytt. (Klipp fra kl. 02.00 og utover hele døgnet)[REMOVE]Fotnote: Kl. 02.00: Politimester Carl A WENDT (mv) (int. v. Aage ENGHAUG (mv)): 88
reddet, 120 savnet. 7 omkommet. Helikoptre med leger måtte snu p.g.a. tåke.
Leter etter savnede. Maksimal innsats til sjøs og i lufta.
Inf.sjef Per Erik BJØRKLUND (mv), PHILLIPS (int. v. Einar KNUDSEN): Livbåt m.
20 personer nettopp funnet, 108 overlevende. Riggens still. i sjøen. Været. De
omkomne funnet i sjøen. Dykkernes første oppgave. Boligseksjonen på 20-30 m.
dyp. 7’00»
Kl. 03.00: Inf.sjef Per Erik BJØRKLUND (mv), PHILLIPS (int. v. E Knudsen): Tror
220 var ombord på AK. Vanskelig å fastslå tallet p.g.a. skifte av mannskap u.
ulykkesfasen. Trolig 170 norske ombord. Umulig å nærme seg plattformen p.g.a.
værforholdene. 3 dykkerskip på vei ut. Ett plattform-bein driver løst i sjøen.
5’45»
Kl. 04.00: Einar KNUDSEN (mv) (studio Stvgr.) Overlevende til PHILLIPS-ledelsen
via satelitt-tlf.: Ulykken skjedde i løpet av sek. Hovedverneombud EKOFISK,
Øivind KROKVIK (mv) (int. v. Magne FRAFJORD (mv)): Aldri sett på en slik
plattform som en risiko. Ingen drømt om dette. Vurdert som en god rigg. 3’50»
Kl. 05.00: Pressekfr. Sola. Ola SKOTHEIM (mv) (en av de reddede) forteller om
ulykken og hvordan han reddet seg. 4’45»
Morgenandakt kl. 06.00: Victor ANDERSSON (mv). Tale og bønn m. bakgrunn i
AK-ulykken og sit. ute i Nordsjøen. – Salme «Lær meg å kjenne dine veie» (3
vers) 8’07»
Kl. 07.00: Statsmin. Odvar NORDLI (mv) (int. v. Viggo JOHANSEN (mv)):
Orientering om ulykken på regj.konfl nå. Ev. gransk.komite oppnevnes. Gjøre
vårt ytterste for å redde mennesker. Konsekvenser og konklusjoner må komme
etterpå. 2’25»
Kl. 11.00: Statsmin. Odvar NORDLI (mv) (etter regj.konf. Int. v. Arne STRAND
(mv) ): U.kfr.regj. orientert om situasj. Reiser til Stavanger snarest mulig
s.m. komm.min. og olje- og energimin. Gransk.kommisjon oppnevnes. Komm.mandat
og medl.oppnevnes av Justisdept. Redn.aksjoner hittil fungert
tilfredsstillende. Andre spm. enn redn.aksjonen uvesentlige i dette øyeblikk.
4’35»
Kl. 14.00: Med fly over EKOFISK-feltet. Reportasje fra ulykkesområdet ved Elsa
BRU (mv). 1’40»
Kl. 17.30: Overlevende fra ulykken, Gert STIGEN (mv), Gunnar GUTTORMSEN (mv) og
Bengt HAMMER (mv) (int. v. Dag Tore ANFINSEN (mv), Flesland flyplass) Om
hvordan de opplevde ulykken og klarte å redde seg. 5’40»
Kl. 18.30: Statsmin. Odvar NORDLI (mv) (int. f. Arne Strand): Redn.aksj. går
foran alt annet. Regj. klar over risikoen v. oljeletingsarb. Alt som er mulig
må gjøres for å unngå ulykker i framtida. Konsekvensene av ulykken må trekkes
når redn.aksj. er avsl. Partilederne Kåre WILLOCH (mv) (H), Hanna KVANMO (mv)
(SV), Kåre KRISTIANSEN (mv) (Kr.f.) og Hans Hammond ROSSBACH (mv) (V) om de
konsekvenser ulyken må få for den videre utvikl. av oljevirksomheten, bl.a.
nord for 62. br.grad. (tlf.int. v. Marit CHRISTENSEN (mv) og Tor AXELSEN (mv)
(9’05»)

Hva gikk galt

En rekke uheldige omstendigheter inntraff under evakueringen av plattformen:

 • Tre av de syv livbåtene som hver hadde plass til femti personer, ble knust mot plattformen under krengingen. Bare to av de gjenværende livbåtene ble brukt.
 • Sikkerhetsopplæringen av de som var om bord var mangelfull. Forskriftene forlangte ikke slike kurs for «hotellgjester» på det tidspunkt. Dermed var de fleste utrente i bruken av sikkerhetsutstyret om bord.
 • Ingen var i stand til å finne ut av utløsermekanismen til de oppblåsbare flåtene med kapasitet for 400 mennesker. Et par flåter løste seg likevel ut av seg selv da plattformen veltet. Tre mann kom seg om bord i en av disse.
 • 13 mann klarte å svømme bort til flåter som ble kastet ut fra Edda-plattformen.
 • Av de som havnet direkte i den iskalde sjøen ble 14 personer berget.
 • Syv av dem klarte å svømme bort til Edda 2/7 C og ble heist om bord i personellkurver.
 • Resten av de overlevende hadde kommet seg om bord i livbåter og ble reddet av skip eller helikopter.

Hør NRK radio 28. mars 1980, Alexander Kielland forlis – 0715 sendingen, 71 personer fra OIS om bord.

Hør NRK radio 28. mars 1980, Rapport om leitinga etter sakna etter ulykka med plattforma Alexander L. Kielland. Ved Toril Våland.

Redningsarbeidet

Redningsarbeidet ble vanskeliggjort av flere årsaker. Det ble fort mørkt, i tillegg kom tåken sigende. Den sør-østlige vinden førte til en bølgehøyde på seks til åtte meter, samtidig som det var sterk strøm. Lufttemperaturen var syv grader og temperaturen i vannet var bare fire grader. Derfor var det fartøyene som ankom ulykkesstedet først som i realiteten hadde mulighet for å berge overlevende fra sjøen og flåter.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge ble varslet bare få minutter etter ulykken, og i løpet av kort tid var en omfattende redningsaksjon i gang. Fly, helikoptre fra Norge, Danmark, Vest-Tyskland og England, samt marinefartøyer og sivile fartøyer fra hele Nordsjøbassenget deltok.[REMOVE]Fotnote: Gunnar Nerheim; Kristin Øye Gjerde, Uglandrederiene. Verdensvirksomhet med lokale røtter. 1996: 378-379

I dagene etter ulykken var dykkere i sving og utførte det krevende arbeidet med å finne omkomne og bringe dem opp til overflaten. De utførte arbeidet under havaristen med et mylder av vrakrester slengende rundt.[REMOVE]Fotnote: Gjerde, Kristin Øye og Ryggvik, Helge, Nordsjødykkerne

Hør NRK radio, 27. mars 1980, Beredskapsplaner etter ulykka med plattforma Alexander L. Kielland ved Magne Ognedal OD

Hør NRK radio, 28. mars 1980: Skildring fra Ekofisk dagen etter ulykka med plattforma Alexander L. Kielland. Ved Elsa Bru.

Minnebanken

I Minnebank Alexander L. Kielland-ulykken publisert på UiS i 2019, kan en lese mange intervjuer med overlevende og etterlatte og andre som på ulikt vis ble berørt av ulykken.[REMOVE]Fotnote: Marie Smith-Solbakken er redaktør, og Minnebanken ble i 2019 publisert på UiS Scholarly Publishing Services (Universitetet i Stavanger).

1 Vi som overlevde
2. Vi som reddet, berget og etterforsket
3. Vi som mistet
4. Vi som arbeidet og vi som var arbeidsgivere
5. Vi som bestemte, støttet og var tilstede

Det finnes nå mye arkivmateriale fra katastrofen tilgjengelig på nett:
Tilgang til 100 000 skannede dokumenter om Kielland-ulykken i Arkivverket
Arkiv Justisdepartementet, Granskningskommisjonen

Fotnoter

  navigate_before
  navigate_next
  close Lukk